UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

今天给大家讲解UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

 

UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

UFO飞碟简笔画分步骤画法是:

UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

步骤一:三角形的半个碟身,上面是平的出口。

UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

步骤二:加上一圈圆环。

UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

步骤三:另外半个机身像锥子。

UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程

步骤四:最后给飞碟加上颜色,这样UFO飞碟简笔画就完成了。

素材来源网络,转载请注明出处:儿童简笔画 » UFO飞碟彩色简笔画的画法步骤图解教程
赞(0)